Vi har plads til 1-2 årgangsteams mere på det næste Aktion Verdensmål forløb i Storkøbenhavn. Onsdag den 4. august afholder vi kickstartworkshop og tirsdag-onsdag den 21-22. september en 2-dages udviklingsworkshop. Her udvikler de deltagende teams hver et 2 ugers tværfagligt undervisningsforløb med innovationsdidaktikken som den stilladserende metode (FIRE-modellen). De vælger en virkelig udfordring, som eleverne vil udvikle løsninger til – med afsæt i et eller flere af verdensmålene. 

Deltagerne gennemgår selv et innovativt aktionslæringsforløb, hvor de opbygger viden og afprøver kreative aktiviteter og metoder på egen krop, inden de bringes i spil med eleverne. Undervejs vil der være sparring fra andre (også udefra) og støtte i at udvikle et både fagfagligt og kreativt projektforløb ved hjælp af en række arbejdsark og plakater, som også vil kunne anvendes til planlægning af kommende forløb og den almindelige undervisning i fagene.

Teams fra 4 skole har indtil videre tilmeldt sig: Randersgades Skole, Stengård Skole, Gladsaxe Skole og Kratbjergskolen, afdeling Engholm. Vil du og dine kollegaer høre mere, inden I beslutter jer, kan I kontakte Nicolai på 40 89 89 02 eller nicolai@andlearning.com. De 3 workshopdage foregår på Gladsaxe Skole og deadline for tilmelding er 15. juni.