Tilmelding til Aktion Verdensmål

Vi udbyder i skoleåret 2021/22 en række Aktion Verdensmål udviklingsforløb for undervisere og ledere. Undervisersporet består af en 3 dages udviklingscamp og en halv dags workshop efter gennemførte elevforløb, hvor de deltagende undervisere dokumenterer og videreformidler de gennemførte forløb.

Ledere fra de deltagende skoler deltager i et ledelsesspor bestående af en heldags workshop og to webinarer (midtvejs og evaluering). Lederne vil desuden deltage som sparringspartnere et par timer på dag 3 i udviklingscampen og gennemføre en evaluering af elevforløbet sammen med de deltagende undervisere ved hjælp af udleverede evalueringsark.

For at et forløb kan oprettes, skal der tilmeldes minimum 25 undervisere fra et antal skoler indenfor en rimelig geografisk afstand. Vi anbefaler, at I som skole tilmelder fulde årgangsteams eller andre tværfaglige teams, der kan gennemføre et undervisningsforløb med samme gruppe elever.

Prisen er 5.850 kr. ekskl. moms per underviser og 9.500 kr. ekskl. moms per skole til ledelsesspor, koordination og administration. På ledelsessporet deltager op til 3 ledere fra hver skole. Prisen er ekskl. forplejning og lokaler.