Tilmelding til Aktion Verdensmål

Vi udbyder i skoleåret 2019/20 en række Aktion Verdensmål udviklingsforløb for undervisere og ledere. Undervisersporet består af en 3 dages udviklingscamp og en halv dags dokumentationsworkshop efter gennemførte elevforløb. Dertil kommer en heldags og en halvdags workshop for ledere fra de deltagende skoler (ledelsesspor).

For at et forløb kan oprettes, skal der tilmeldes minimum 25 undervisere fra et antal skoler indenfor en rimelig geografisk nærhed. Vi anbefaler, at I som skole tilmelder fulde årgangsteams eller andre tværfaglige teams, der kan gennemføre et undervisningsforløb med samme gruppe elever.

Prisen er 5.850 kr. ekskl. moms per underviser og 9.500 kr. ekskl. moms per skole til ledelsesspor, koordination og administration. På ledelsessporet kan deltage 3 ledere fra hver skole. Prisen er ekskl. forplejning og lokaler.