Tilmelding til Aktion Verdensmål

Vi udbyder i skoleåret 2022/23 en række Aktion Verdensmål udviklingsforløb for undervisere og ledere. Undervisersporet består af en 3 dages udviklingsworkshop og en halv dags dokumentationsworkshop efter gennemførte elevforløb, hvor de deltagende undervisere beskriver og videreformidler deres elevforløb.

Ledere fra de deltagende skoler deltager i et ledelsesspor, der bestå af en heldags opstartsworkshop, et midtvejswebinar og et evalueringswebinar. Lederne vil desuden deltage som sparringspartnere et par timer på dag 3 i udviklingsworkshoppen og gennemføre en evaluering af elevforløbet sammen med de deltagende undervisere ved hjælp af udleverede evalueringsark.

For at et forløb kan oprettes, skal der tilmeldes minimum 25 undervisere fra et antal skoler indenfor en rimelig geografisk afstand. Vi anbefaler, at I som skole tilmelder fulde årgangsteams eller andre tværfaglige teams, der kan gennemføre et undervisningsforløb med samme gruppe elever.

Prisen er 5.850 kr. ekskl. moms per underviser og 9.500 kr. ekskl. moms per skole til ledelsesspor, koordination og administration. På ledelsessporet deltager op til 3 ledere fra hver skole. Prisen er ekskl. forplejning og lokaler.