Vil I være med på den næste underviserworkshop i Storkøbenhavn i august-september?

Vi har plads til 1-2 årgangsteams mere på det næste Aktion Verdensmål forløb i Storkøbenhavn. Onsdag den 4. august afholder vi kickstartworkshop og tirsdag-onsdag den 21-22. september en 2-dages udviklingsworkshop. Her udvikler de deltagende teams hver et 2 ugers tværfagligt undervisningsforløb med innovationsdidaktikken som den stilladserende metode (FIRE-modellen). De vælger en virkelig udfordring, som eleverne vil udvikle løsninger til – med afsæt i et eller flere af verdensmålene. 

Deltagerne gennemgår selv et innovativt aktionslæringsforløb, hvor de opbygger viden og afprøver kreative aktiviteter og metoder på egen krop, inden de bringes i spil med eleverne. Undervejs vil der være sparring fra andre (også udefra) og støtte i at udvikle et både fagfagligt og kreativt projektforløb ved hjælp af en række arbejdsark og plakater, som også vil kunne anvendes til planlægning af kommende forløb og den almindelige undervisning i fagene.

Teams fra 4 skole har indtil videre tilmeldt sig: Randersgades Skole, Stengård Skole, Gladsaxe Skole og Kratbjergskolen, afdeling Engholm. Vil du og dine kollegaer høre mere, inden I beslutter jer, kan I kontakte Nicolai på 40 89 89 02 eller nicolai@andlearning.com. De 3 workshopdage foregår på Gladsaxe Skole og deadline for tilmelding er 15. juni. 

Åbent hus – med fokus på innovation og verdensmål i skolen

Tag dit team eller et par kollegaer under armen og kom til en inspirerende netværkseftermiddag, der står i verdensmålenes tegn. 40 lærere fra 6 skoler deler generøst deres 9 læringsforløb, hvor elever fra 3 – 8. klassetrin har arbejdet innovativt med at skabe værdifulde løsninger til et eller flere af FNs 17 Verdensmål.

Kom og hør om gode kollegaers erfaringer og få input og konkret inspiration til din/jeres egen undervisning og årsplanlægning. Du vil også få mere info om Aktion Verdensmål og Verdensmålsnetværket, der pt. består af 9 skoler – og høre hvordan arbejdet med innovation og verdensmål kan indtænkes og styrkes på jeres skole.

Tirsdag den 12. maj kl. 15.00 – 16.45 
Vallensbæk Rådhus i Kommunalbestyrelsessalen

Vallensbæk Stationstorv 100 (lige ved Vallensbæk s-tog station)

Arrangementet er gratis men kræver tilmelding. Du kan tilmelde dig via dette link: https://forms.gle/fzePey33hdA8nEzF8. Der er begrænset antal pladser, så det er efter ’først til mølle’.

Del gerne med kollegaer på egen skole og andre, som du tænker kunne have interesse.