For undervisere

Du og dit team kan være med i Aktion Verdensmål! Vi anbefaler, at I tilmelder jer som et helt årgangsteam – eller som et tværfagligt team, der kan arbejde sammen om at forberede og gennemføre undervisning af den samme elevgruppe.

Aktion Verdensmål består af et workshopforløb, hvor du i fællesskab med dit team får tid og rum til at udvikle, gennemføre og dokumentere et innovationsdidaktisk undervisningsforløb med FNs Verdensmål som ramme. Vi anbefaler, at jeres elevforløb vil vare, hvad der svarer til minimum 2 uger fuld tid (evt. spredt over flere uger end 2) for at understøtte, at viden og læringsmål fra flere fag bringes i spil på en meningsfuld måde. Aktion Verdensmål består af en 3 dages udviklingsworkshop og en halvdags evaluerings- og dokumentationsworkshop efter de gennemførte elevforløb. I gennemgår selv som team et innovativt forløb, hvor I kommer helt ind under huden på FNs Verdensmål, innovationsdidaktik og projektbaseret undervisning. Og I får god tid til at udvikle og tilrettelægge jeres undervisningsforløb og få sparring og feedback fra andre undervisere såvel som fra eksperter udefra.

Hvad får I ud af at deltage?
• Styrket jeres teamsamarbejde (PLF) i arbejdet med udvikling af et fælles tredje
• Et kreativt udviklingsrum med mulighed for fordybelse og god tid til udvikling af nyt undervisningsforløb, som I kan gentage med andre elever
• Udviklet jeres innovative kompetencer og hands-on errfaring med at anvende en innovationsdidaktisk model (FIRE-modellen) som ramme for projektbaserede læringsforløb
• Introduktion til en række visuelle arbejdsark, der kan bruges til udvikling af fremtidige undervisningsforløb
• Opleve et faciliteret udviklingsforløb på egen krop med en lang række kreative øvelser og metoder, som I kan anvende med egne elever
• Erfaringer med hvordan FNs Verdensmål kan anvendes som en autentisk og meningsfuld ramme for læring
• Sparring, fagligt fællesskab og netværk til undervisere på andre skoler, eksterne eksperter og samarbejdspartnere / autentiske brugere

Hvordan kommer I med?
For at et Aktion Verdensmål forløb vil blive oprettet, skal der tilmeldes minimum 6 teams eller 28 undervisere fra skoler i en overskuelig geografisk afstand fra hinanden. Det er på ingen måde et krav, at I er mere end et team fra jeres skole, hvis der er teams fra andre skoler i nærheden, der vil deltage. Er I interesserede, foreslår vi, at I tager en snak med jeres ledelse. Er der grønt lys, anbefaler vi, at ledelsen kontakter os for at høre mere og melde jer til. I er meget velkomne til at sprede budskabet til andre undervisere/teams på egen skole og andre skoler, så vi kan være sikre på, at vi kan oprette et forløb.

Vil I høre mere om Aktion Verdensmål forløbet, hvad det koster og alt det praktiske, er I også meget velkomne til at kontakte os. I finder vores kontaktinfo her.