For virksomheder og organisationer

Din virksomhed eller organisation kan deltage i Aktion Verdensmål ved at stille en konkret udfordring til de deltagende skoler, undervisere og elever.

Har I en udfordring, som I tænker, at det kunne være værdifuldt at få elever fra grundskoler eller gymnasier til at udvikle løsninger på, kan I bringe den i spil. Det kan både være udfordringer i jeres egen organisation eller udfordringer i verden, som I har en særlig interesse og ekspertise i. Alle de medvirkende elever i Aktion Verdensmål udvikler virkelige løsninger til virkelige problemer i samspil med virkelige opdragsgivere (jer!).

Vil I være med, fungerer det sådan, at I udfylder en skabelon, hvor I beskriver jeres udfordring og de ressourcer, I stiller til rådighed undervejs for underviserne og eleverne. Derefter er det op til de deltagende skoler og underviserteams, om de vil gribe jeres udfordring og indlede et samarbejde om at udvikle og gennemføre et undervisningsforløb med jeres aktive medvirken. Efter det første forløb dokumenterer underviserne deres forløb, således at andre undervisere rundt om i Danmark vil kunne gennemføre et lignende forløb med deres elever.

I bestemmer naturligvis helt selv, hvor mange forløb I vil medvirke i, så det flugter med jeres ressourcer og ønske om engagement. I kan se Aktion Verdensmål som et CSR-projekt, hvor I bidrager aktivt med jeres tid og viden til at gøre skolen mere bæredygtig, innovativ og meningsfuld for eleverne. I kan også se det som et mere strategisk og værdiskabende samarbejde med skolerne, hvor I får konkrete og måske overraskende idéer fra en gruppe, som vi ikke normalt lader komme så meget til orde. Endelig kan I se det som en indsats, der kan motivere og berige jeres medarbejdere på forskellig vis.

Hvad får I ud af at deltage?
• Mulighed for at bidrage til, at gøre skolegangen mere bæredygtig, meningsfuld og autentisk for eleverne (CSR)
• Profilering af jeres virksomhed ved, at jeres navn og logo fremgår på det udviklede forløb, som kan tilgås her på siden
• Konkrete ideer og inputs til den eller de udfordringer, som I bringer i spil
• En berigende, motiverende og lærerig oplevelse for udvalgte medarbejdere
• Mulighed for at etablere partnerskaber med lokale skoler og bidrage til en meningsfuld brobygning, hvor eleverne får indblik i jeres arbejdsplads og udvidet deres fremtidsmuligheder

Hvordan kommer I med?
Hvis I er interesserede i at medvirke, vil vi foreslå, at I kontakter os. I udfylder med vores hjælp en skabelon, som en eller flere underviserteams kan vælge at omsætte til et læringsforløb. Sker dette, vil I deltage aktivt både i udviklingen (møde med underviserne) og ca. 3 gange undervejs i forløbet mødes med eleverne (opgaven stilles evt. ved et virksomhedsbesøg, feedback på prototyper og endelige elevpræsentationer). Forløbet dokumenteres af underviserne og formidles her på siden til inspiration for andre.

Vil I høre mere om Aktion Verdensmål, finder I vores kontaktinformation her.