Hvad er Aktion Verdensmål?

Aktion Verdensmål er et bæredygtigt udviklingsforløb, der med FNs 17 Verdensmål som ramme og innovationsdidaktikken som læringsmetode, styrker underviseres teamsamarbejde(PLF) og kompetenceudvikling gennem udvikling og forankring af tværfaglige projektforløb med eleverne.

Ambitionen med Aktion Verdensmål er, at alle elever i grundskolen og de gymnasiale uddannelser flere gange årligt oplever, at de gennem arbejdet med FNs Verdensmål har betydning for verden og kan bidrage positivt til noget, der er større end dem selv. Det danner dem, og udvikler deres kreativitet, samarbejdsevner og handlekraft samtidig med, at viden fra fagene meningsfuldt bringes i spil. Aktion Verdensmål skaber rum og rammer for, at tværfaglige underviserteams udvikler nye innovationsdidaktiske forløb, hvor eleverne frembringer løsninger til et eller flere af verdensmålene. Læringsforløbene dokumenteres og gøres tilgængelige her på siden(se forløb), så andre undervisere kan upcycle og videreudvikle dem. Vi kalder det pædagogisk bæredygtighed. Som en integreret del af Aktion Verdensmål gennemføres et workshopforløb for ledere fra de deltagende skoler. Ledelsessporet bidrager til at styrke udviklingen af en lærende organisation, forankringen af den udviklede praksis og transformationen hen imod en mere meningsfuld, innovativ og bæredygtig skole, som eleverne ikke vil hjem fra.

“For deltagerne fra Skolen på Grundtvigsvej har Aktion Verdensmål været et væsentligt indspark til at kunne lave undervisningsforløb, der tager afsæt i at børnene skal arbejde innovativt og virkelighedsnært med konkrete problemstillinger. Aktion Verdensmål har været et relevant kompetenceudvikling, fordi deltagerne har været del af et fagligt fællesskab, hvor de har arbejdet konkret og innovativt med deres egen undervisning  – og samtidig fået generelle værktøjer, som kan forankre en innovativ undervisningspraksis i hverdagen.”

Helle Bjerg, Pædagogisk leder / souchef, Skolen på Grundtvigsvej

Vi har brug for at være mange for at udvikle, kvalificere og sprede den motiverende og virkningsfulde undervisningspraksis, der vil danne de unge mennesker som forbundne, kreative og handlekompetente forandringsagenter. Vi håber, at I vil være med!

I kan læse mere, om hvordan I kommer det, under ‘Vær med’.