Pilotforløb i Frederiksberg Kommune

I skoleåret 2018-19 blev Aktion Verdensmål gennemført som pilotforløb i Frederiksberg Kommune.  22 undervisere fra 4 skoler (se deltagere) udviklede og gennemførte 10 forskellige undervisningsforløb for elever fordelt på 0.-8. klassetrin. De gennemførte undervisningsforløb kan ses under Forløb.

Aktion Verdensmål var som pilotforløb organiseret med 4 workshops – 2 heldags og 2 halvdags. På de første 3 workshops udviklede og forberedte de deltagende teams deres tværfaglige læringsforløb med innovationsdidaktikken som metode og FNs Verdensmål som ramme.

Nedenfor kan du se nogle korte dokumentarvideoer fra de enkelte workshops og fra udvalgte elevforløb. Der er også en video fra en større elevevent, hvor de godt 700 elever mødte op på Innovationsgymnasiet Niels Brock og fik feedback på deres prototyper og idéer fra 250 gymnasieelever. 

Fremover udbydes Aktion Verdensmål som en 3 dages udviklingsworkshop før og en halvdags evaluerings og dokumentationsworkshop efter, at de deltagende teams har gennemført deres verdenmålsforløb med eleverne. I kan finde mere information og tilmelde jer Aktion Verdensmål her.

Video fra Aktion Verdensmål workshop 1

Video fra Aktion Verdensmål workshop 2

Video fra Aktion Verdensmål workshop 3

8. klasses elever fra Skolen ved Søerne samarbejder med MT Højgaard om udvikling af Hospitalsgrunden på Frederiksberg

7. klasses elever fra Tre Falke Skolen besøger ChiliMili kantine på Det Internationale Gymnasium på Niels Brock – og interviewer direktøren

Mere end 700 elever besøger Innovationsgymnasiet Niels Brock og får feedback på deres idéer og prototyper fra ca. 250 gymnasieelever

Video fra Aktion Verdensmål workshop 4

Videoerne er produceret af Jesper Kongsted, Frederiksberg Kommune.