For skoler og uddannelsesinstitutioner

Jeres skole eller uddannelsesinstitution kan deltage i Aktion Verdensmål med et eller flere teams. Vi anbefaler, at I stiller med minimum et årgangsteam eller et andet flerfagligt sammensat team, der kan arbejde sammen om undervisning af den samme elevgruppe i hvad der svarer til 2 omlagte uger (kan fordeles over flere uger).

Aktion Verdensmål består af et innovationsforløb, hvor de deltagende underviserteams i fællesskab udvikler, gennemfører og dokumenterer et innovationsdidaktisk og værdiskabende undervisningsforløb med FNs Verdensmål som ramme. Sideløbende gennemføres et workshopforløb med en heldags og en halvdags workshop for ledere fra de deltagende skoler for at understøtte organiseringen, den pædagogiske ledelse og forankringen af de udviklede forløb i skolens fremtidige praksis. For underviserne består Aktion Verdensmål af en 3 dages udviklingsworkshop og en halvdags dokumentationsworkshop efter de gennemførte elevforløb. Deltagerne bliver på udviklingsworkshoppen introduceret til og får hands-on erfaringer med FNs Verdensmål, innovationsdidaktik, værdiskabende pædagogik og projektbaseret undervisning. Og de får tid og rammer til at udvikle og gennemføre ny undervisningspraksis og styrke deres teamsamarbejde.

Hvad får I ud af at deltage?
• Et helhedsorienteret og virkningsfuldt kompetenceudviklingsforløb med fokus på FNs Verdensmål, innovationsdidaktik, projektbaseret læring, elevcentrerede læreprocesser mv.
• Styrket kreativitet, refleksion og arbejdsglæde i de deltagende teams
• Udvikling af et eller flere læringsforløb, der kan indlejres i skolens praksis
• Understøttelse af det gode teamsamarbejde og professionelle læringsfællesskab (PLF) – også med andre skoler
• Sammen med ledere fra andre skoler bliver I klædt på og får redskaber til at forankre PLF, projektbaseret undervisning, innovationsdidaktik og FNs Verdensmål – alt sammen i kobling med den faglige undervisning
• Profilere jer som en skole, der arbejder med FNs Verdensmål, innovation og projektbaseret læring
• Inspiration til hvordan ressourcer på skolen kan bruges, og kobles mere smart (pædagogisk bæredygtighed)
• Styrke åben skole samarbejdet og knytte samarbejdspartnere til skolen
• Mulighed for at identificere og kompetenceudvikle undervisere, der kan være nøglepersoner i den fremtidige udviklingsindsats på skolen

Målet med Aktion Verdensmål er, at eleverne vil opleve et motiverende og lærerigt undervisningsforløb, hvor de føler sig betydende for verden og anvender viden fra fagene til at udvikle bæredygtige og værdiskabende løsninger.

Hvordan kommer I med?
Vi anbefaler, at I tilmelder flerfaglige teams, der er motiverede for at deltage. I behøver ikke at stille med mere end et team, men I er naturligvis meget velkomne til at melde flere til. For at et Aktion Verdensmål forløb skal oprettes, skal der minimum tilmeldes 24 undervisere fra skoler i en overskuelig geografisk afstand til hinanden.


Vil I høre mere om Aktion Verdensmål forløbet, hvad det koster, hvad det kræver af jer som skole og alt det praktiske, er I meget velkomne til at kontakte os. I finder vores kontaktinfo her.