Med Aktion Verdensmål drømmer vi om at sætte skub i en bevægelse i samfundet, hvor FNs Verdensmål bliver omdrejningspunktet for en fælles fremtid. Bevægelsen starter nedefra og skolen er en vigtig medspiller, hvor både undervisere, elever og forældre i grund- og gymnasieskoler inviteres med. Vores mål er at berige alle danske skoleelever med handlekompetence, mod, kreativitet og nysgerrighed til at kunne gøre en forskel for dem selv, for fællesskabet og for resten af verden. Det gør de ved at udvikle virkelige løsninger til verden gennem læringsaktiviteter i og udenfor skolen. Vi er startet i Danmark, men det er kun begyndelsen. Kom og vær med!